ללמוד למות

סמוך לפטירתו מן העולם, שמע רבי שמחה בּוּנים מפְּשיסחָה את אשתו בוכה.
"מדוע את בוכה?", אמר, "הלוא כל חיי לא עסקתי אלא בדבר זה, שאדע כיצד למות."