ללמוד ללכת

"כִּי זֶה אֱלֹהִים אֱלֹהֵינוּ עוֹלָם וָעֶד, הוּא יְנַהֲגֵנוּ עַל מוּת" (תהלים מח, טו). על פסוק זה אמר הבעל שם טוב: משול הדבר לאב, המלמד את בנו הקטן לילך. וכשהולך הילד לקראת אביו שניים או שלושה צעדים, מרחיק האב את עצמו כדי שילך הילד יותר. ואחר כך, כשהולך הילד עוד, שוב מרחיק האב את עצמו.
כך מנהיג הקדוש ברוך הוא אותנו, כפי שמנהיג אב את בנו הלומד ללכת. בכל פעם הוא מתרחק ונעלם מאיתנו, כמו שכתוב
"אֵל מִסְתַּתֵּר" (ישעיה מה, טו).
וכך יש לקרוא את המילים "יְנַהֲגֵנוּ עַל מוּת" – כעֶלם וכילד צעיר.