להתפלל עבור כסף

חסיד אחד שהתקרב לרבי מנחם מנדל מקוֹצְק ביקש את ברכתו כדי שיוכל לחזור לביתו לראש השנה. שאל אותו הרבי: "למה אתה רוצה לנסוע לביתך לראש השנה?"
ענה החסיד: "בראש השנה אני חזן בבית הכנסת שלי ומקבל שכר על כך."
צעק עליו הרבי: "האם יש לאדם רשות להתפלל עבור כסף?!" נבהל החסיד.
לבסוף בירך הרבי את החסיד, אמר לו: "לך והיה חזן," ושלח אותו לדרכו. אחרי שהות קצרה הוסיף ואמר לו: "יש כאן קצת כסף – קח לך."