להיות מלך פרוסיה

בהיותו בדרכים, פגש ר' הִירש מאוֹפּוֹצ'נוֹ יהודי אחר. שאל אותו ר' הירש: "האם חסיד אתה?" השיב לו האיש: "הלוואי ואזכה להיות אדם פשוט".
אמר על כך ר' הירש: "בצעירותי, כשהייתי עוד נוסע אל החוזה מלובלין, רציתי להיות כמו הבעל שם טוב. ואתה, אם כל בקשתך היא להיות איש פשוט, הרי אפילו לזה לא תגיע".
נכדו של ר' צבי הירש, ר' יחיאל משה, המחיש את הדברים באמצעות הסיפור הבא: לפני מותו ציווה מלך פרוסיה לבנו כי תמיד ינהל מלחמות עם המדינות השכנות.
אמר הבן: "פרוסיה גדולה ורחבה היא, ודי לי בה".
השיב לו אביו: "אם לא תשאף ליותר מכך, גם פרוסיה לא תישאר בידיך".