לבזות תלמיד

פעם אחת, בשעה שהיה רבי ברוך ממֶזִ'יבּוּז' בבית הכנסת, הוא גער באחד מתלמידיו בדברים קשים על התנהגותו, ולבסוף אף תפס בבגדו והוציאו מבית הכנסת.
לאחר זמן מה פנה רבי ברוך אל התלמיד, ביקש את סליחתו ואמר: "יודע אני שאמרו חז"ל 'המלבין פני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבא' (אבות ג, יא), אלא שאני מוכן לאבד הכול כדי לסייע ליהודי לשנות את דרכיו. אך כיוון שראיתי שתוכחתי לא הועילה לך, הרי שצריך אני לבקש את סליחתך".