לבדי בגיהינום

פעם אחת אמר רבי שמחה בּוֹנִים מפְּשִׁיסְחַה לתלמידו רבי מנחם מנדל מקוצק: "מה יהיה אם אחרי מותי ישלחו אותי לגיהינום?"
שתק התלמיד.
המשיך ר' שמחה בונים: "כתוב בתלמוד שאם תלמיד גולה לעיר מקלט מַגלים אתו את רבותיו (תלמוד בבלי, מכות, דף י ע"א). אם כך, אני אצווה שיביאו אליי את היהודי הקדוש ואת החוזה מלובלין."
אמר הרבי מקוצק: "בשבילי זה בכלל לא משנה, איזו טובה תבוא לי אם רבותיי יבואו אתי לגיהינום?"