לא תגנוב

סיפר רבי יהודה לייבּ אַלתֶּר, ה"שפת אמת":
כשבאתי בפעם הראשונה אל ביתו של רבי מֶנדל מקוצק ראיתי שכל צורכי הבית מתנהלים בלי סדר ובלי השגחה. בשל כך נגנבו כמה פעמים חפצים מן הבית.
שמעתי את המשרת, פַייבְּל, שצעק על הרבנית ואמר: "ומדוע שלא יגנבו? הלוא הכול כאן פרוץ ומופקר ללא כל השגחה!"
לפתע נשמע קולו של ר' מנדל מקוצק, שצעק בקול גדול ואמר: "פייבל! הרי כתוב בתורה 'לֹא תִגְנֹב'!" (שמות כ, יג).
כששמעתי את הרבי אומר כך, מיד היה נדמה בעיניי כי אין שום אפשרות שאדם יגנוב דבר מחברו, שהרי כבר נאמר בתורה "לֹא תִגְנֹב".