כמה דרכים

נוהג היה רבי חיים מצאנז לומר:
כל הצדיקים עובדים את השם, כל אחד בדרך אחרת ובבחינה אחרת. ומי שאומר שרק רבו הוא צדיק ותו לא – אעקור אותו מן העולם הזה ומן העולם הבא.