כל אחד מחיה מתים

רבי יחיאל מאיר מגוֹסְטינין פגש פעם את חברו, רבי ברוך משְצ'וּצ'ין.
באמצע שיחתם אמר רבי ברוך: "מה גדול היה כוחו של רבי מרדכי מנֶשְכיז, זכרו לברכה. יכול היה ר' מרדכי אפילו להחיות מתים."
כששמע זאת ר' יחיאל קרא: "וכי פלא הוא בעיניך? הלוא בחצרו של רבי, בקוֹצְק, יכול היה כל אחד מאיתנו להחיות מתים!"
אחר כך אמר ר' ברוך: "ידעתי כי ר' יחיאל חריף הוא, אבל עד כמה – לא ידעתי.