כיצד צמח לרבי מרוז'ין זקן

כשרבי ישראל מרוז'ין היה צעיר וללא זקן, בא חסיד אחד להתייעץ עמו בלי שהכירו, וראה אותו עומד באורוות הסוסים שלו.
שאל אותו האיש: "היכן ביתו של הרב?" הראה לו הרבי את הדרך, ובעצמו פנה ללכת לדרך אחרת ושם פעמיו לביתו.
בלכתו חשב לעצמו: "האומנם אי אפשר לדעת שאני רבי?" ותוך כדי הליכה צימחו פניו זקן לבן עד שנראה כמו רבי.