כוח סיפורי צדיקים

חסיד אחד שאל את הרבי מצאנז: "האם סיפורי הצדיקים שבספרים הם אמת?"
ענה לו הרבי: "איני יודע אם הם אמת או לא. אני יודע שיש בהם כוח לעשות הכול."