יראת שמים ויראת הרבי

רבי יעקב יצחק, המכונה "היהודי הקדוש", נסע אל רבי אברהם "המלאך" שהיה מתבודד כל היום בלימוד תורה, מעוטף בטלית ותפילין. שהה היהודי הקדוש ארבעה שבועות בקרבתו ולא העז לגשת אליו.
כאשר אזר אומץ לבסוף וניגש אליו, שאל אותו ר' אברהם המלאך: "מה רצונך?"
ענה לו היהודי: "באתי ללמוד קצת יראת שמים." הורה לו המלאך לבוא אליו מחר. למחרת נכנס היהודי אל המלאך שהניח באותו זמן תפילין. כשפנה המלאך לעבר החלון כשהתפילין על ראשו נפל פתאום פחד גדול על היהודי הקדוש וברח מן החדר. וגם האנשים שראו את המלאך בתפילין דרך החלון ברחו הביתה מיום השוק.