יצרים בדמיון ולא בעיניים

אמר רבי שמחה בּוֹנִים מפְּשִׁיסְחָה: "אתם חושבים שבגלל שאני עיוור ואיני יכול לראות נשים אין לי יצר הרע? היצר הרע משתמש בדמיונו של האדם והוא יכול לגרום לנו לדמיין שקורת עץ היא אשה. גם לעיוור יש יצר הרע."