ידעתי להקשיב

אמר רבי מנדל מקוצק:
"אספר לכם כיצד נעשיתי חסיד. זקן אחד סיפר מעשיות על הצדיקים הקדושים. הוא סיפר – ואני ידעתי להקשיב."