יגעת – מצאת

פעם אחת פגש רבי יששכר בֶּר מרַדוֹשִיץ ביהודי פשוט וקשיש מהכפר אוּלישְניה. האיש הזקן הכיר היטב את הרבי עוד מזמן שהיה נער, לפיך פנה אליו, לא כמו אל רב, אלא כפי שפונים אל נער צעיר ואמר: "בֶּרְל, מה נשמע?"
– "ומה נשמע אצלך?" שאל גם הרבי.
על כך ענה הכפרי: "בֶּרְל בֶּרְל, מה אומר לך –
מה שלא עבדת עבורו לא יישאר בידך."
מאז חזר הרבי והזכיר את דבריו של האיש ואמר: "כך אמר הכפרי הזקן מאולישניה – מה שלא עבדת עבורו לא יתקיים בידך."