טעות שהיא תיקון

פעם אחת בחג הפורים נודע לבעל שם טוב כי גזֵרה קשה נגזרה בשמים על עם ישראל. מה עשה? קיבל על עצמו תענית, ועל חסידיו ציווה להיות בשמחה.
אחר כך קרא הבעש"ט את מגילת אסתר כנהוג, ובשעת הקריאה נפלה טעות בקריאתו.
אחר כך אמר הבעש"ט לתלמידיו, כי כך נתבטלה הגזרה הרעה: חלק אחד בוטל בשל התענית, החלק השני – בשל השמחה ששמח הקהל, והחלק השלישי נתבטל בזכות הטעות שטעה.