חשבון נפש

ר' לוי יצחק מברדיטשוב היה עורך לעצמו חשבון נפש בכל לילה. לפני שהיה שוכב לישון היה מעיין במעשים שעשה באותו היום ומדקדק עם עצמו כחוט השערה, ואם מצא במעשיו פגם, היה מתוודה ושב בתשובה.
וכך היה וידויו של ר' לוי יצחק. אומר היה לעצמו: "לוי יצחק לא יעשה כך שוב." אחר כך שב ואמר: "לוי יצחק, אבל גם אתמול אמרת כך!" – "נכון," המשיך וענה, "אבל הפעם אני מתכוון באמת!"