חיקוי טוב

נושאים:

עוד בימי ילדותו של רבי פייבלה, ראו בו סימנים של כישרונות מופלאים, בעל מוח חריף, לב מלא רגש אהבה ויראת שמים. מסופר שפעם אחת הגיע רבי לוי יצחק מברדיטשוב, מחבר הספר "קדושת לוי", להתאכסן בבית הוריו של פייבלה בוורשה. בעת תפילתו בחדרו רץ הרבי מברדיטשוב מפינה לפינה ורקד מרוב התלהבות.
הילד ר' פייבלה היה אז רך בשנים, עמד בצד והסתכל במעשיו של הרבי ומיד השתוקק לעשות כמוהו. לקח מטפחת לבש אותה כמו טלית, והתחיל לרקוד ולעשות כמוהו. ר' לוי יצחק בראותו מחדרו הסמוך את הילד הפעוט עושה כמעשיו, רץ ורקד בהתלהבות, קרא אליו ואמר: "הראה עוד פעם איך מתפלל הרבי מברדיטשוב."
אחותו שראתה את הנעשה שם סיפרה לאמה על שהיה, והאמא מיד נגשה אל הרב ואמרה: "אל תכעס עליו, כיוון שהוא עדיין ילד קטן."
השיב לה הרבי מברדיטשוב: "אל תדאגי, הילד הזה יהיה גדול בישראל."