חטא אחרון ודי

נושאים:

אחד מחסידיו של רבי אברהם מטשכנוֹב היה סוכן עצמאי של הגרלות מחוץ לארץ. הוא חילק לקונים הודעות על זכיותיהם בארבעת סיבובי ההגרלה הראשונים והודיע להם שאחרי הסיבוב החמישי ישלם להם את זכיותיהם, אלא שבסיבוב החמישי נכנס לקשיים כספיים.
נסע החסיד אל הרב כדי לבקש ממנו לזכות בהגרלת הלוטו כדי שיוכל לעמוד בהתחייבויותיו בלי להפסיד את כל כספו. הרב היה מדקדק בקיום כל המצוות, ומשום שדין המלכות מחייב כמו דין תורה, הקפיד גם על קיום חוקי המדינה האוסרים לסחור בכרטיסי הגרלה מחוץ לארץ. ניסה החסיד להפציר בו ואמרו: "אחרי הסיבוב האחרון אמצא מסחר אחר, חוקי, אבל עכשיו אני נמצא בסכנה של הפסד כל כספי."
ענה לו הרבי במשל: "מעשה בגר אחד שבא להתגייר, ולשם כך היה עליו לקבל על עצמו את כל המצוות והמנהגים היהודיים, אבל כידוע הוא לא הופך ליהודי עד שהוא נימול וטובל. רגע לפני הטבילה אמר לעד שלפניו טבל: 'חכה רגע, נזכרתי שיש לי בבית עוד חתיכת חזיר, תוכל להביא לי אותה?'
ואתה ממש כמוהו, אתה רוצה שאעזור לך בעוד עבירה אחת לפני שאתה חוזר למוטב."