חוזה בארבע אותיות

פעם אחת באו אל רבי נטע מחלם שני אנשים שרצו להקים עסק בשותפות, וביקשו ממנו שיכתוב עבורם את הסכם השותפות.
לקח רבי נטע דף נייר וכתב בארבע פינות הדף את האותיות – א', ב', ג' ו-ד'.
"הנה לכם חוזה השותפות", אמר הרבי לשותפים.
הביטו בו השניים בתמיהה: "זה החוזה?" שאלו.
הסביר הרבי: "ארבע אותיות אלו רומזות לדרך שבה עליכם לבחור:
'אָלֶף' – פירושה 'אמת', ואז 'בֵּית' – משמעה 'ברכה'.
אך אם יש 'גּימל', כלומר גנבה, הרי שיש 'דָּלת', כלומר דלות".