חבר שואל

פעם אחת הגיע אל רבי נפתלי מרופשיץ אדם חוטא, שביקש לשמוע מן הרבי מה מוטל עליו לעשות כדי לחזור בתשובה. התבייש האיש להתוודות ולפרט את חטאיו לפני הרבי, כדי לקבל ממנו עצה ותיקון על כל חטא שחטא. בגלל הבושה אמר כי אחד מידידיו הוא שעבר עבֵרות כאלה וכאלה, אלא שאדם זה מתבייש לבוא, ובשל כך שלח אותו לשאול על תיקונה של כל עבֵרה שעבר.
ר' נפתלי הבין כי איש זה אינו דובר אמת וכי הוא עצמו החוטא. וכך אמר לו: "אמור לחברך כי הוא שוטה וטיפש גדול. הלוא יכול היה לבוא בעצמו ולומר לי כי אינו אלא שליח של אדם אחר שחטא, וכך לא היה מתבייש."