חבר אמיתי

פעם שאל ר' יצחק מוורקי:
"ידוע הסיפור שלפיו החורבן נגרם בעקבות טעות – שליח שנשלח להביא לסעודה אדם בשם קמצא טעה, והביא אל הסעודה אדם בשם בר קמצא. טעות זו גרמה למריבה שהביאה לחורבן בית המקדש. וכך נכתב בגמרא: 'אקמצא (בגלל קמצא) ובר קמצא חרבה ירושלים".
ואולם יש לשאול, מדוע מגנים גם את קמצא כאילו גם בגללו חרבה ירושלים? הרי קמצא ישב כל העת בביתו ולא היה שותף למריבה!"
אז ענה ר' יצחק ואמר:
"מכאן אנו למדים כי חבר אוהב אמיתי אינו מחכה לשליח שיקרא לו לבוא לשמחת חברו, אלא בא בעצמו. וזו אשמתו של קמצא שהמתין בביתו. על זה ראוי להזכיר אותו לגנאי, כמי שגם בגללו נחרב בית המקדש".