חבל על הזמן

בצעירותו נהג רבי שלום מבעלז לעשן פַּייפּ – מקטרת.
פעם אחת, בשעה שעסק בתורה בבית המדרש, ראה איך בחור אחד מנקה את המקטרת שלו וממלאה מחדש. ובתוך הזמן שעסק צעיר זה במקטרתו, הספיק ר' שלום ללמוד דף שלם מתוך הגמרא.
חשב לעצמו ר' שלום: "אם מכשיר קטן זה מבטל אותי מללמוד דף גמרא, לא יבוא עוד אל פי."
מאז והלאה לא עישן עוד.