התפילין הפסולות של הקב"ה

פעם אחת אמר רבי לוי יצחק מברדיטשוב: ריבונו של עולם – מוכרח אתה למחול לעוונותיהם של ישראל. אם תִּשָּׂא חַטָּאתָם ותמחל להם – טוב ויפה. ואם לא – אגלה הסוד, שאתה משתמש חלילה בתפילין פסולות.
שהרי בגמרא נאמר כי גם הקדוש ברוך הוא מניח תפילין, ובתוכן, מה כתוב? "וּמִי כְעַמְּךָ כְּיִשְׂרָאֵל גּוֹי אֶחָד בָּאָרֶץ" (שמואל ב ז, כג; תלמוד בבלי, ברכות, דף ו עמוד א). פסוק זה עוסק בשבחם של ישראל, ואם לא תמחל לעוונות הרי שהפסוק אינו מתקיים, והתפילין שלך כביכול אינן כשרות.