הרקיעים יורדים אלי

פעם אחד הגיע אל רבי מנחם מנדל מקוצק חסיד אחד שרבו, שהיה ממתנגדיו של הר' מקוצק, שלח אותו כדי לומר כך: "הרבי שלי הוא גדול כל כך שהשגתו מגיעה עד הרקיע השביעי."
ענה לו הר' מקוצק: "אני קטן כל כך שכל שבעת הרקיעים מתכופפים כדי להגיע אלי."