הרב או אליהו הנביא

סיפר רבי חיים מאיר יחיאל ממוגיילניצה:
כשהייתי בן שש ושבע הייתי ישן במיטתו של סבי, המגיד מקוז'ניץ. פעם אחת באמצע הלילה הרגשתי שקם המגיד מן המיטה. ראיתי, והנה בא אדם אל החדר, והלך סבי עם האיש על פני החדר הלוך ושוב. תמהתי מאוד, כי ראיתי שהאיש דיבר עם סבי שלא בדרך כבוד כמי שפונה אל גדול ממנו, אלא בפנייה ישירה. בלבי חשבתי: זהו אליהו הנביא.
אחר כך, כשהלך האיש משם, אמרתי: "זֶיידישי, סבאלה, ודאי היה זה אליהו הנביא!"
השיב סבי: "טעות בידך. היה זה מורי, הרבי ר' בֶּער ממֶזריטש." אחר כך אמר: "עליך לדעת – גילוי צדיקים גדול כמו גילוי אליהו."