הראש לא נגנב

צעיר אחד בא אל רבי יהודה אריה מגור והתלונן לפניו שגנבו את השטריימל שלו. אמר לו ר' יהודה אריה: "העיקר, תיזהר שלא יגנבו לך את הראש."