הקטר

פעם אחת נסע רבי יהודה לֵייבּ אלתֵּר מגוּר לחוץ לארץ. כמה חסידים ליוו אותו עד לגבול ושם נפרדו ממנו בברכה.
בין המלווים היה גם אחד החסידים הקרובים לרבי. בשעת הפרידה ביקש החסיד: "רבנו, תן עוד משהו…" הוא אמר זאת כדרך אלו המבקשים מטבע, אך כוונתו הייתה על דברי תורה.
פנה הרבי אל החסיד ואמר לו: "יודע אתה כיצד יכול הקטר למשוך משאות כבדים מאוד? הוא עוצר את כל האש וההבל בתוכו פנימה, וכך יכול הוא להוביל ולמשוך אחריו."