העגלה הריקה

פעם אחת ביקר רבי אלימלך מלִיזַ'נְסְק בעיר אחת. כשנסע מהעיר, הלכו רבים מאנשיה אחרי עגלתו ללוותו. כאשר יצאו מהעיר ירד ר' אלימלך מן העגלה והצטרף למלוויו.
שאלו אותו האנשים: "למה ירדת מהעגלה? הלוא באנו ללוות אותך, וכעת אנחנו מלווים את העגלה הריקה!"
אמר להם ר' אלימלך: "ראיתי כיצד אתם מקיימים בהתלהבות את מצוות ליווי האורח, ורציתי גם אני להצטרף למצווה."