הסתכל בפניו של אביך

בצעירותו היה רבי קלוֹנימוּס קַלמן מחסידיו של רבי אלימלך מליזַ'נְסק. פעם אחת ביקש ר' קלונימוס מרבו שייתן לו לשרת אותו, והסכים לכך ר' אלימלך.
לאחר זמן ביקש ממנו הרבי להביא לו כוס תה. הלך ר' קלונימוס להכין את התה. כאשר חזר ובידו הכוס, הבחין מבחוץ כי איש זקן יושב עם הרבי בתוך החדר. נבהל ר' קלונימוס ונרתע לאחוריו ברעדה. התה נשפך אל הארץ, ור' קלונימוס ברח מן הבית.
אחר כך שאל אותו ר' אלימלך: "מדוע לא נתת לי את התה?"
סיפר לו התלמיד כיצד נבהל כשראה את האיש הזקן היושב בחדר עם רבו, וכיצד שפך את הכוס מרוב בהלה.
אמר ר' אלימלך: "אוֹי וֵויי! האם אין הילד יכול להביט בפניו של אביו? הלוא זקן זה היה אברהם אבינו עליו השלום!"