הסוס יתבע אותך

רבי דוד מלֶלוֹב נסע פעם בעגלה לביתו ביום שישי אחר הצהריים, ופתאום נעמד הסוס ולא רצה להמשיך ללכת. התחיל העגלון להכות את הסוס.
אמר לו הרבי: "למה נדמה לך שמותר להכות את הסוס, הרי זה צער בעלי חיים!"
השיב לו העגלון: "אבל כבר מאוחר ועוד מעט תיכנס השבת."
ענה לו הרבי מללוב: "הצדק אתך, אבל דע לך שבמלאת ימיך הרי יתבע אותך הסוס לדין בשמים. האם לא תתבייש לעמוד לדין עם סוס?"