הנער שבפנים

פעם אחת הגיע חסיד אל אחד הצדיקים מאוחר בלילה. הצדיק רצה לכבד את החסיד ביי"ש אך לא מצא יי"ש בביתו. הצדיק רצה לשלוח שליח אל בית המרזח, אך לא מצא שליח.
הצדיק אמר לחסיד שלו: "המתן כאן, ואני אלך אל החדר השני ואחפש איזה נער שאוכל לשלוח אותו." אז יצא הצדיק מן החדר והלך בעצמו אל בית המרזח. כששב משם עם היי"ש, שאל אותו החסיד: "והיכן הנער שמעלת כבודו אמר שישלח?"
השיב הצדיק: "את הנער שהייתי אני בקטנותי טמנתי בתוך נפשי, ובעת הצורך אני מוציא אותו ומשתמש בו."

ג'קי לוי מספר