הניסיון

בני עיר אחת פנו אל הבעש"ט וביקשו ממנו שישכנע את תלמידו, ר' יחיאל מיכְל מזלוֹטשוֹב, שיסכים לקבל עליו את משרת הרבנות בעירם.
אולם על אף הפצרותיו של הבעש"ט, סירב לכך ר' מיכל בכל תוקף.
כעס עליו הבעש"ט ואמר לו: "דע לך שאם לא תשמע לדבריי תפסיד את חלקך בשני העולמות – בעולם הזה ובעולם הבא".
השיב ר' יחיאל מיכל: "מוטב שאאבד את שני העולמות ולא אקבל עליי את משרת הרבנות, שאינה ראויה לי".
כששמע זאת הבעש"ט, שמח מאוד ואמר: "אשריך ר' מיכל שעמדת על דעתך ולא חזרת בך. זכאי אתה לחלקך בגן עדן! ואני העמדתי אותך בניסיון כדי שלא תתגאה וכדי שתדבק באמת".