הלמדן

פעם אחת בא לפני רבי מנחם מנדל מקוֹצק תלמיד חכם נודע, שביקש להיות חסיד שלו.
שאל אותו הרבי: "מה למדת?"
ענה לו האיש: "כבר למדתי וסיימתי את כל השַ"ס – התלמוד הבבלי."
השיב לו הרבי: "לא הבנת את כוונתי. אני שאלתי מה התלמוד לימד אותך."