הכול בעיני המתבונן

כשהיה רבי שמחה בּוּנים מפְּשיסחָה בעיר דַנְציג הלך וטייל בגן שבמרכז העיר. באותה העת טיילו בגן בחורים ועלמות בבגדים לבנים, ונרות דלקו בפנסי הרחוב.
אחר כך אמר רבי בונים: "הנרות נדמו לי כנרות הדולקים בבית הכנסת ביום הכיפורים, והבגדים הלבנים – כקִיטְל, חלוק התפילה הלבן".