הכול בגללי

אמר רבי אלימלך מליזַ'נְסְק:
"אומר לכם מפני מה כל הציבור באים אליי בבקשות – זה בא ומבקש על רפואת בנו, זה על הפרנסה, וזה על החיים.
במדרש נאמר, כי אדם צריך לראות את עצמו כמי שחציו זכאי וחציו חייב, וכן העולם בכללו נמצא במצב זה – חציו זכאי וחציו חייב. כיוון שכך, אם עשה האדם עבֵרה, לא רק לעצמו גרם רעה, אלא הטה בכך את העולם כולו לכף חובה, שהרי כעת רבו העבֵרות על הזכויות (תוספתא קידושין, פרק א הלכה יא).
ואני, כיוון שחוטא אני, הרי שגרמתי בכך רעה לעולם כולו. כעת באים בני העולם לפניי וצועקים על החיים, על הבריאות ועל בניהם ומשפחתם, ואומרים – תקן מה שקלקלת! החזר מה שנלקח מאִתנו בגללך!"