הכבוד רודף אותו

בעירו של רבי אברהם מקאליסק היה אדם אחד שצם כל ימות השבוע. בכל יום שישי, כאשר היה חוזר מן הטבילה במקווה לכבוד שבת, נוהג היה האיש לשבת על אבן אחת בצד הדרך. באותן השעות אנשים ונשים היו עוברים על פניו ואומרים: "הלוואי שנזכה לבנים צדיקים כמותו."
לאחר זמן נטלו את האבן משם, ומיד באותו השבוע נפטר האיש.
על כך אמר רבי אברהם מקאליסק: "מאותם הרגעים שואב היה אותו האיש חיים וכוח לכל ימות השבוע."