היצר הרע מודאג

פעם אחת בא היצר הרע אל רבי אלימלך מליזַ'נְסק, ודרש ממנו להפסיק לסייע לאנשים לחדול מחטאיהם ולחזור בתשובה. חושש היה היצר, כי אם ימשיך ר' אלימלך בדרכו, לא יהיה בו, ביצר הרע, עוד צורך. הוסיף היצר הרע ואיים, כי אם ר' אלימלך לא יציית לו, יחדל מלפתות את כל העולם ויילחם בו בלבד.
השיב לו ר' אלימלך: מכיר אני אותך היטב – הרי בין שאשמע לך ובין שלא, ממילא תעשה ככל שתוכל לפתות אותי. אינך מבדיל בין אדם לאדם. בדיוק כמוך, אמשיך גם אני לעשות כמיטב יכולתי ואשתדל למנוע מאנשים לחטוא.