הילדה החכמה

סיפר הרב הקדוש מרוּפּשִיץ:
מעולם לא ניצח אותי איש בדברי חכמה, חוץ מילדה קטנה אחת. פעם אחת ביקרתי בעיר קטנה, זעירה ככף יד, ובה רק עשרה יהודים למניין, והיו שם גם בית כנסת וגם בית קברות.
פגשתי ברחוב ילדה אחת ושאלתי אותה: "הגידי לי, מדוע צריכים אתם בית קברות? הרי יש בעירכם עשרה גברים בדיוק. אם אחד מהם ימות, לא ייִוָותְרוּ
אפילו מניין אנשים לתפילה. ואם כך, אסור לאיש למות בעירכם… ואם מותר למות בעירכם, הרי שלא היה צורך לבנות בית כנסת, שהרי לא יהיה בו מניין!"
השיבה הילדה בחכמה: "אכן, בית הקברות נועד רק לאנשים זרים – כמוך – הבאים לבקר כאן…"