היכן היית בזמן התפילה?

אחרי שהסתיימה תפילת שמונה עשרה הנאמרת בעמידה ובלחש, ניגש רבי לוי יצחק מבַּרדיטשוֹב אל כמה מן המתפללים ובירך אותם לשלום. תמהו בקהל על דבר זה.
לאחר מכן הסביר הרבי:
"אל תתפלאו על מעשיי. הלוא אנשים אלה שוטטו בזמן התפילה במחשבותיהם במקומות אחרים. עסוקים היו במחשבות על הסחורה שלהם, הנמצאת בירידים שבערים אחרות. רק כשסיימו את ברכת 'עושה שלום' שבסוף תפילת הלחש, הם יצאו מן היריד ובאו לכאן. לכן מיהרתי ובירכתי אותם לשלום, כפי שצריך לברך אדם שבא מן הדרך."