היום שאחרי החסידות

רבי שמחה בונים מפשיסחה לן בלילה אצל רבו, היהודי הקדוש, וראה שרבו אינו נרדם אלא רק חושב לעצמו וגונח.
שאל אותו ר' שמחה: "למה כבודו גונח כל כך?" ענה לו היהודי הקדוש: "חשבתי על הנהגתם של ישראל. אחרי משה רבנו באו השופטים, אחריהם הנביאים, אחריהם אנשי כנסת הגדולה, אחריהם תנאים, אמוראים, ופוסקים, ואחריהם מגידים ומוכיחים, וכשהתרבו המוכיחים שלא פעלו לשם שמים באו הרבנים החסידיים. וכשמתבוננים בהיסטוריה אפשר לראות שגם ההנהגה שלנו תתקלקל ותאבד, ומה יהיה על עם ישראל?"