גאווה להיות שפל רוח

פעם אחת בא לפני המגיד מקוז'ניץ אדם שהתענה בין שבת לשבת ברציפות בכל ימות החול. על בשרו לבש האיש שק, כדי לענות עוד את נפשו. אמר לו המגיד:
"הרי גם לאדם כמוך בא היצר הרע, ואותך הוא מרמה מתחת לשק שעל גופך. עדיף בעיניי מי שאומר שהוא מתענה בין שבת לשבת והוא אוכל בהיחבא. אדם כזה משקר לאחרים ולא לעצמו. ואילו אתה מתענה באמת, ולכן אתה משקר גם לאחרים וגם לעצמך."