בקשתו של דוד המלך

בניו ובני בניו של רבי אלימלך מליזַ'נסְק הקפידו מאוד לערוך סעודת "מלַווה מלכה" לאחר צאת השבת, לכבודו של דוד המלך. דבר זה ציווה עליהם ר' אלימלך בשל מעשה שאירע לו:
פעם אחת לפני כניסת השבת בא לביתו דוד המלך כשהוא מחופש לגוי, ובשקו דגים חיים למכירה.
נכנס דוד אל חדרו של ר' אלימלך וביקש ממנו בפולנית שיקנה ממנו את הדגים. שלח אותו ר' אלימלך אל אשתו הרבנית.
אמרה הרבנית: "כבר סיימתי להכין את צורכי השבת ואין לי צורך בדגים."
אך האיש חזר ובא אל הרבי. חזר הרבי ושלחו אל הרבנית. שוב אמרה הרבנית כי אין צורך בדגים, אך האיש סירב ללכת וחזר אל הרבי. הזכיר לו הרבי את דברי אשתו, כי אין להם צורך בדגים אלה. אז לקח האיש את הדגים החיים שבשקו, השליכם לארץ ואמר: "ראוי היה שתיקח דגים אלה לסעודת מלווה מלכה."
כששמע זאת ר' אלימלך, הגביה את גבות עיניו העבותות, הסתכל באיש ואמר לו בשפתם של היהודים: "לי אין עוד כוח להקפיד על סעודה זו שלך, אך לבניי אצווה שיערכו תמיד סעודה זו בכבוד."