בן זוגה של השכינה נפטר

סיפר רבי אייזיק מקומרנא:
בשעה שהיה רבי יעקב שמשון משפיטובקה בארץ הקודש, ראה בחלומו את השכינה בדמות אישה בוכייה ומצטערת על בעל נעוריה שמת.
הקיץ ר' יעקב שמשון ואמר לחבריו: "אין בעולם הזה בעל לשכינה אלא מורי, רבי פנחס מקוריץ. כיוון שראיתיה בוכה בוודאי נפטר רבי בלילה הזה."
מיד קרע את בגדו, בירך "ברוך דיין האמת" ובכה הרבה בכיות.
אחר כך נתאמתו הדברים, כי באותו הלילה נפטר ר' פנחס מקוריץ.