בלי עין הרע

רבי מאיר מרגליות, מחבר הספר "מאיר נתיבים", היה מחשובי תלמידיו של הבעל שם טוב. פעם אחת שאל אותו הבעש"ט: "מאירְ'ל, האם זוכר אתה את השבת שבה התחלת ללמוד חומש? אתה עמדת על השולחן ואמרת דרשה, ובית אביך היה מלא אנשים מפה לפה. האם זוכר אתה מה אירע?"
אמר ר' מאיר: "אני זוכר היטב. אמי באה פתאום אל החדר וחטפה אותי מעל השולחן באמצע הדרשה. שאל אותה אבי – 'מפני מה את חוטפת כעת את הילד?' השיבה אמי – 'איש אחד לבוש מעיל עומד ולוטש עיניו מאוד אל הילד.' פחדה עליי אמי, כי הייתי יפה תואר ויפה מראה להפליא."
אמר לו הבעש"ט: "אני הייתי האיש. אור גדול ורב השפעתי עליך בהביטי אז עליך. ואני יודע כי אילו לא הייתה אמך חוטפת אותך, היה לך אפילו טוב יותר."