בלי מתנות בבקשה

רבי פנחס מגניבוֹשוֹב השתוקק מאוד ללמוד בספר תנא דבי אליהו עם פירוש "זיקוּקין דְּנוּרָא". אבל עני היה ר' פנחס, ולא היה ברשותו די כסף כדי לקנות את הספר.
ערב שבת אחד, אחר חצות היום, בא אליו אדם ועל כתפו שק עם ספרים. בין הספרים נמצא גם הספר תנא דבי אליהו עם פרוש ה"זיקוקין".
אמר האיש לר' פנחס: "שמעתי שאדוני רוצה לקנות את הספר תנא דבי אליהו עם ה'זיקוקין'. ובכן, אדוני יכול לקנות את הספר אצלי."
ענה לו ר' פנחס שאין בידו הסכום הדרוש לקניית הספר. השיב לו האיש: "אם כן, אדוני יכול לעיין בו ולהחזירו לי עם צאת השבת, לפני שאצא לדרכי. אם יהיו אז בידך המעות – תשלם לי, ואם לאו – תחזיר לי את הספר."
תחילה סירב ר' פנחס לקבל את הספר מידו של האיש, אך הלה הפציר בו והוא התרצה.
עם צאת השבת יצא ר' פנחס לחפש את האיש ולא מצאו בכל העיר. שאל את העוברים והשבים שמא ראו את האיש, אבל גם הם לא ראו איש זר עם ספרים.
כעבור כמה שבועות בא ר' פנחס לבקר את רבו, המגיד מקוז'ניץ. מיד כשראה אותו המגיד אמר לו: "דע לך כי אליהו הנביא בכבודו הטריח עצמו והביא לך את ספרו תנא דבי אליהו עם הפירוש זיקוקין, כי ראה עד כמה השתוקקת אל הספר."
לא רצה ר' פנחס ליהנות ממעשה נִסִים ואמר: "אם כך, אני נותן לך רבי את הספר במתנה." ספר זה עודנו שמור אצל צאצאיו של הרבי מקוז'ניץ.