בזכות החטא

פעם אחת, בשעת תפילת "כל נדרי" של ליל יום הכיפורים, סלסל חזן בעל קול ערב את הפסוק "וְנִסְלַח לְכָל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל" שמזכירים בתפילה זו.
אמר ר' זוּשא: "ריבונו של עולם! אילו לא היו עמך ישראל חוטאים, לא היה נשמע לפניך 'וְנִסְלַח' יפה כל כך".