בוקר טוב ישראל

בכל בוקר, מיד כשהיה קם ממיטתו, היה רבי זושא מכריז ואומר: "בוקר טוב לכל ישראל!" והוסיף עוד הרבה ברכות ותפילות בעדם.