אתן לך קדחת

פעם אחת הגיע איש עני אל המגיד מקוֹזְנִיץ, וביקש ממנו כסף כדי להשיא את בתו הבוגרת. כעס הרבי ואמר: "מה אני יכול לתת לך? קדחת אתן לך!"
לא עברה שעה קלה ואל בית הרבי הגיע אדם עשיר, גביר, וביקש מן המגיד שיעזור לו, כי חלה בקדחת. אמר לו הרבי: "תן מאתיים זהובים לאיש העני שנמצא כאן ותתרפא מן הקדחת." אז הבין העני את כוונת דבריו של המגיד.