אריסטו צדק

פעם אחת ישב רבי ישראל מרוז'ין בראש השולחן, ה"טִיש", בקרב חסידיו, וביניהם גם כמה רבנים. לפתע פנה אליהם ר' ישראל בשאלה: "אִמרו לי, היודעים אתם מדוע יש המדברים בגנותו של הרמב"ם?"
השיב לו אחד מן האורחים: "מדוע שלא נדבר בגנותו של הרמב"ם, הלוא הוא שיבח את הפילוסוף אריסטו, ואמר עליו שהבין עד 'הגלגל השמיני' – כלומר הבין בדרכי הטבע וחוקיו – אף יותר מיחזקאל הנביא!"
אמר הרבי: "צדק הרמב"ם. הנה אמשול לכם משל. שני אנשים באו אל ארמון המלך. החכם שבהם הלך מיד אל המלך עצמו ולא הביט כלל בקישוטים ובציורים הנאים שבארמון, ואילו השוטה הביט בכל היופי והקישוטים הנפלאים ושכח לגמרי את המלך."